kezdõlap | home fel | up

lapanet | blog | az Excel nem hazudik


csináltam egy jókis táblát önjelölt aktakukacoknak. lényege, hogy az otthoni pénzügyek kezeléséhez nyújt igény szerinti támogatást. kicsit bonyesznak tűnhet elsõre, de ha valaki elolvassa és megérti a leírást látni fogja a fényeket (de legalább az alagutat). célszerű rászánni mondjuk fél órát, eközben a leírás alapján beírogatni dolgokat. a leírás:

célkitűzés

a tábla célja egy háztartás kontrollingjának ellátása, egy éves idõtartamú, havi bontású budget és a tényleges pénzmozgások közötti összefüggések és azok eredményének megjelenítése. hétköznapibb megfogalmazásban segít az adott évben elõre látható havi rendszeres és eseti jellegű kiadások és bevételek megtervezésében és azok tényleges teljesülésének nyilvántartásában.

szerkezet

a tételek elõre meghatározott csoportosításban szerepelnek a táblában, de az egyes csoportokon belüli kategóriák (sorok) a tábla terjedelmének korlátai között szabadon kiegészíthetõk illetve módosíthatók. a táblába új sorok beszúrása vagy sorok törlése ellenjavallott.

az ún. 'közös pénz' mellett két résztvevõ (néni meg bácsi) elkülönített csoportja is szerepel, egy esetleges 'zsebpénz-nyilvántartás' céljára. ezen csoportok használata opcionális, csakúgy mint az elõre definiált sorok bármelyikének feltöltése.

a tábla 'budget' munkalapján az adott (célszerűen következõ) évre tervezett eseti jellegű kiadások és bevételek rögzíthetõk. habár jellemzõen év kezdetekor célszerű kitölteni, természetesen bármikor változtatható, lehetõséget adva a ''mi lenne ha'' kérdések megválaszolására.

a tábla 'pénzügy' munkalapján rögzíthetõk az egyes várható kategóriák (sorok). az ezekhez tartozó havi pénzmozgás terve is itt rögzíthetõ, amennyiben havi rendszeres pénzmozgásként kívánunk egy adott sort definiálni. habár a 'tervezett összeg' oszlop a fentiekbõl adódóan célszerűen a 'budget' tábla részét kellene képezze, a praktikum indokolta a 'pénzügy' munkalapon történõ elhelyezést.

szintén a 'pénzügy' lapon történhet meg a ténylegesen megtörtént pénzforgalmak rögzítése.

használat

minden szürke mezõ és csak a szürke mezõk értékei változtatatóak.

induláskor az alábbi mezõk feltöltése javasolt:

1. kategóriák meghatározása ('pénzügy'). az általam célszerűnek látott kategóriák útmutató gyanánt rögzítésre kerültek, saját tapasztalataim és preferenciáim alapján.

2. tervezett havi összegek feltöltése a havi jellegű kategóriáknál ('pénzügy'). fontos, hogy minden havonta (vagy legalább rendszeresen) ismétlõdõ pénzmozgáshoz rögzítésre kerüljön a terv, ugyanis a táblák ezt az értéket használják a havi és éves eltérésindexek, valamint a budget egyenlegének számításához. az eseti költségeknél ez a mezõ üresen maradhat, vagy 0 értéket vehet fel.

3. elõrelátható eseti pénzmozgások rögzítése ('budget').

4. évkezdõ egyenleg rögzítése ('pénzügy')

5. pénzmozgások rögzítése a tárgyév során folyamatosan ('pénzügy')

a tényleges pénzmozgások rögzítése a használat során a 'pénzügy' táblában történik. természetesen ezeket célszerű csak azok megtörténte után rögzíteni, így egyszerűen ellenõrizhetõk a még hiányzó de várható tételek. fontos, hogy amennyiben tudjuk, hogy egy adott tétel 0 összegű, a 0 érték bekerüljön a táblába. így az ellenõrzés is egyszerűbbé válik és az éves eltérésindex is korrekt lesz.

eredmények

havi szintű eltérésindex ('pénzügy' munkalap 'eltérés' oszlopai a hónapok alatt) - azt mutatja meg, hogy a megtörtént pénzmozgás milyen arányban áll az egy hónapra tervezett összeggel.

éves szintű eltérésindex ('pénzügy' munkalap elsõ 'eltérés' oszlopa) - azt mutatja meg, hogy a megtörtént pénzmozgás(ok) milyen arányban állnak a tervezett éves szinten kalkulált összeggel. itt az érték számolása során a még ki nem töltött tételek esetében a tervet vélelmezi a tábla. a könnyebb érthetõség érdekében célszerű megnézni a 'pénzügy' lap E4 celláját, ahol a tervnél kétszer nagyobb összeg éves szinten csak 108,3%-os indexet, tehát az éves költségek 8,3%-os növekményét mutatja.

csoportok összegei havi és éves szinten

'pénzügy' tábla egyenlege - az aktuális egyenleget mutatja, amennyiben a tételek rögzítése naprakész.

profit - informáló jellegű, az összes bevétel és kiadás különbségét mutatja havi és éves szinten. az elnevezés ebben a formában természetesen kicsit sántít, de a célnak megfelel. talán jobban illik rá a 'savings' vagy 'megtakarítás'.

'budget' tábla egyenlege - az év során várható egyenleget mutatja, amennyiben a tételek rögzítése naprakész. a tábla talán legfontosabb funkciója. a budget tábla hónap alatti oszlopaiba az alábbiak szerint rögzíti az összegeket:

HA a 'pénzügy' tábla megfelelõ tétele már rögzítésre került (0 érték is!), akkor értéke azzal egyenlõ.
HA fenti nem igaz, ÉS az eltérés mezõ feltöltésre került (pl. beterveztünk egy eseti 1000 összeget bútorra július hónapra), akkor értéke azzal egyenlõ.
HA fenti nem igaz, ÉS a 'pénzügy' tábla 'terv' oszlopa tartalmaz adatot, akkor értéke azzal egyenlõ.
HA fenti nem igaz, a mezõ értéke 0.

fentiek értelmében a 'budget' tábla a tervezett költségeket és bevételeket tartalmazza, kiegészítve azt minden tervezett pénzmozgással, mindezt korrigálva a már megtörtént gazdasági események tételeivel. ez tehát egy megbízható elõrejelzést nyújt a teljes évre vonatkozó egyenlegrõl és profitról.

eme funkció hitelessége nagyban függ a 'terv' adatainak pontosságától. célszerű a használat során alkalmanként ellenõrizni az 'éves eltérés' oszlopot és megtenni a megalapozottnak vélt korrekciókat. természetesen megalapozott lehet egy olyan tábla kialakítása, mely a budget tábla működését kiegészíti az aktuális 'éves eltérés' indexének figyelembe vételével, de ennek megvalósítását másra bízom, ugyanis e becslés megalapozottsága fõleg az elsõ pár hónapban legalábbis megkérdõjelezhetõ.

jogok

a tábla bárki által szabadon használható, módosítható és terjeszthetõ. a táblázat használatából eredõ semminemű kárért nem vállalok felelõsséget, szívesen várom viszont az ezzel kapcsolatos konstruktív jellegű megjegyzéseket.